Navitel

 

Navitel

Projekty wykonane dla Navitela. Nadruk metodą UV na akcesoriach GSM.